VSEBINA

VSEBINA

 

Socialno podjetništvo

Socialno podjetništvo je koncept, ki se hitro uveljavlja: kombinacija rešitve socialnega problema s hrabrostjo podjetnikov. Kot pravita Martin in Osberg (2007), je vedno treba upoštevati, da se socialno podjetništvo rodi v tej kombinaciji:

  • Sposobnost iskanja in izkoriščanja priložnosti na trgu ali v družbi;
  • Samozavest in energija ustvariti nekaj novega za svet;
  • Motivacija, ki se nahaja v prevladujoči viziji;
  • Ustvarjanje vrednosti v obsežni, preoblikovalni koristi za določen segment družbe ali za družbo na splošno.

Zato je socialni podjetnik opisan in opredeljen kot vizionar, sposoben prepoznati in izkoristiti priložnosti, poiskati in uporabiti potrebne vire ter poiskati inovativne rešitve za socialne probleme svoje skupnosti, ki jih lokalni sistem ne zadovolji ustrezno.[1]

Socialna podjetja se razlikujejo od tradicionalnega poslovanja na več načinov, ki koristijo skupnosti:

  • Socialna podjetja so bolj verjetno inovativna in eksperimentirana kot tradicionalni modeli poslovanja, saj so običajno namenjena zapolnitvi vrzeli v obstoječih storitvah, ki jih javni in zasebni sektor ne morejo ali ne bodo dosegali;
  • Socialna podjetja lahko dosežejo socialno izključene ljudi z zagotavljanjem prostovoljnih, usposabljalnih in zaposlitvenih možnosti;
  • Socialna podjetja so običajno ustanovljena, da zadržijo in reinvestirajo dobiček nazaj v lokalno gospodarstvo.

“Socialno podjetništvo opozarja na nujnost vodenja družbenih sprememb in to je potencialno izplačilo, s trajno, preobratno koristjo za družbo, s čimer se področje in njegovi izvajalci ločijo.” [2]


[1] S. Bacq and F. Janssen (2011) The multiple faces of social entrepreneurship: A review of definitional issues based on geographical and thematic criteria. Entrepreneurship & Regional Development, 23, June 2011, pp. 373–403.
[1] Roger L. Martin & Sally Osberg (2007) Social Entrepreneurship: The Case for Definition. https://ssir.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for_definition

 

 

Digitalna varnost

Po podatkih OECD lahko digitalna varnostna tveganja vplivajo na doseganje gospodarskih in socialnih ciljev in upravljanje digitalnega varnostnega tveganja lahko vpliva na veliko več zainteresiranih strani, ki jih običajno upošteva. [1] Zato je tako pomembno razumeti, kaj je digitalna varnost in kako se zaščititi pred tveganji, ki jih predstavlja.

Kibernetska varnost je opredeljena kot strategija, politika in standardi glede varnosti in delovanja v kibernetskem prostoru, pri čemer so informacijski in komunikacijski sistemi ter informacije, ki jih vsebujejo, zaščitene pred škodo, nepooblaščeno uporabo ali spreminjanjem ali izkoriščanjem. Izraz “kibernetski prostor” zajema ne le informacijsko tehnologijo (IT), temveč tudi širše združevanje IT infrastruktur, interneta, telekomunikacijskega omrežja, računalniških sistemov, vgrajenih procesorjev in kontrolerjev ter interneta stvari [2].

S podjetništvom in socialnim podjetništvom bi se lahko kot vodilo obravnavali naslednji infografski podatki o tem, katere elemente je treba upoštevati pri upravljanju celotne organizacije v okviru digitalne varnosti:

Slika 1: Zaščita digitalne strategije v razvijajočem se spletnem okolju [3]