O NAS

O NAS

Cilj:

  • Pomoč podjetnikom pri uporabi IKT tehnologij za njihova podjetja na spletu, v skladu s povpraševanjem po digitalni varnosti (tehnične rešitve za kibernetsko varnost, odvisno od stopnje digitalizacije – oblak ali fizični strežnik itd. – pravne zahteve in zahteve za upravljanje, ki jih je treba upoštevati).
  • Potencialnim mladim podjetnikom zagotoviti priložnosti za obogatitev njihovega strokovnega znanja o digitalni varnosti ter pridobivanju socialnih podjetniških spretnosti, profitiranju iz posebej izdelanega elektronskega priročnika, da imajo koristi od mentorstva, izmenjave dobrih praks in prenosa znanja med seboj preko sofisticirane spletne platforme.
  • Spodbujati socialno podjetništvo in socialne inovacije, ki jih je mogoče izvajati tudi v zgodnji fazi razvoja podjetja.

 

Kako?

Z zagotavljanjem izobraževalnih in praktičnih smernic ter mentorsko podporo mladinskih delavcev. Vse navedeno je večinoma uveljavljeno v digitalnem okolju.

Ciljne skupine:

  • Potencialni mladi podjetniki – študenti
  • Mladi podjetniki – že zaposleni / podjetniki
  • Mladinski delavci v partnerskih organizacijah in na splošno: usposabljanje za zgornje podskupine, mentorstvo itd.