AKTIVNOSTI PROJEKTA

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Ta projekt bo prinesel številne ključne rezultate in stranske rezultate:

  • Elektronski priročnik DiFens, ki bo na inovativen način predstavil vidike digitalne varnosti, glede pravnih vprašanj, kibernetske varnosti, ocene digitalne varnostne ocene in poslovne digitalizacije. Ponudil bo edinstveno kombinacijo znanja in izkušenj, saj bo poudaril pomen izvajanja digitalne varnostne strategije na ravni vsakodnevnih operacij. Zagotovil bo praktične nasvete in navodila za najboljšo oceno tveganj za svoje podjetje v kateri koli fazi njegovega razvoja. Posebno pozornost bo posvetil tudi konceptu socialnega podjetništva, da bi navdušili mlade podjetnike, da se vključijo v socialne podjetniške dejavnosti in celo digitalizirajo te dejavnosti. Elektronski priročnik bo na spletu obravnaval socialne inovatorje, saj so tudi ti izpostavljeni obstoječim varnostnim grožnjam na spletu. Za socialno podjetništvo / digitalno varnost za socialne inovatorje bo posebej namenjen oddelek.
  • Spletno mentorstvo bo izpolnilo digitalno podjetništvo 15 potencialnih mladim podjetnikom in 15 mladim podjetnikom iz vsake partnerske države v njihovem maternem jeziku (skupaj 150).
  • Večfunkcijska platforma DiFens na spletu (5 jezikovnih različic Pl, BG, SI, EL in EN): edinstvena platforma, ki ponuja elektronski priročnik o digitalni varnosti. Platforma bo mladim omogočila govoriti o svojih potrebah in skrbeh glede digitalne varnosti. Mladinski delavci bodo platformo DiFens uporabljali za doseganje ciljnih skupin in bodo pospeševali svoje znanje in mentorske sposobnosti, saj bodo pridobili strokovno znanje na področju digitalne varnosti. Zagotovil bo vse potrebne informacije in učni načrt, pri tem pa spoštoval načelo odprtih izobraževalnih virov. Omogočil bo tudi enostavno komunikacijo prek prefinjenega spletnega orodja za izboljšanje medsebojnih odnosov med vrstniki in delovati kot posrednik pri mladih podjetnikih z mentorji, ki so že usposobljeni na področju digitalne varnosti in socialnega podjetništva. Izbrani udeleženci bodo imeli popoln dostop za registracijo in uporabo platforme. Elektronski priročnik bo odprti izobraževalni vir, dostopen vsem uporabnikom platforme. Poleg zagotavljanja platforme, omogočanja mentorstva, vzajemnega učenja, mreženja in neposredne komunikacije z mladimi podjetniki, bo spletna stran DiFens zagotovila splošne informacije o projektni misiji in doseženem napredku.
  • Organizirano bo 6-dnevno usposabljanje skupnega osebja za pripravo 10 mladinskih delavcev za usposabljanje.
  • Spodbujanje spletne platforme pri mladih in skupnostih mladinskih delavcev v 5 partnerskih državah po Evropi.
  • Predstavitve med dogodki: vsak partner bo predstavil predstavitve na ustreznih forumih na področju podjetništva, socialnih inovacij in mentorstva, še posebej, ko bo spletna platforma pripravljena.
  • Dogodek multiplikatorjev informacijskih dni DiFens bo organiziran v Sofiji, Bolgariji in Kielce na Poljskem, ki bodo spodbujali glavno intelektualno produkcijo, ki se je razvila med življenjskim ciklusom projekta. Predstavili bomo elektronski priročnik DiFens.
  • Konferenca DiFens bo organizirana. To bo mednarodna konferenca v Nikoziji na Cipru, katere cilj je razširiti ne le DiFens platformo in DiFens elektronski priročnik, temveč tudi splošne dosežene rezultate med izvajanjem projekta, dosežene s tesnim sodelovanjem med mladimi delavci na eni strani in potencialnimi mladimi podjetniki ter mladimi podjetniki na drugi strani. Udeleženci bodo imeli priložnost razpravljati o neposrednih rezultatih projekta in dolgoročnem vplivu ter ustvarjati mreže z možnostjo množenja pobud v prihodnosti.