ZAWARTOŚĆ

ZAWARTOŚĆ

 

Przedsiębiorczość społeczna

Przedsiębiorczość społeczna to pojęcie, które szybko zyskuje na znaczeniu: połączenie rozwiązania problemu społecznego z odwagą i przedsiębiorczością. Za Martin i Osberg (2007), zawsze należy pamiętać, że przedsiębiorczość społeczna rodzi się w takiej kombinacji:

  • Zdolność do szukania i chwytania możliwości na rynku lub w społeczeństwie;
  • Pewność siebie i energia, aby stworzyć coś nowego dla świata;
  • Motywacja leżąca w powszechnej wizji;
  • Tworzenie wartości na dużą skalę, transformując korzyści dla określonego segmentu społeczeństwa lub dla całego społeczeństwa.

Dlatego przedsiębiorca społeczny jest opisywany i definiowany jako wizjoner, zdolny do identyfikowania i wykorzystywania możliwości, znajdowania i wykorzystywania niezbędnych zasobów oraz znajdowania innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych w swojej społeczności, które nie są odpowiednio rozwiązywane przez system lokalny. [1]

Przedsiębiorstwa społeczne różnią się od tradycyjnych przedsiębiorstw na wiele sposobów, które są korzystne dla społeczności:

  • Przedsiębiorstwa społeczne są bardziej skłonne do innowacji i eksperymentów niż tradycyjne modele biznesowe, ponieważ są zwykle zaprojektowane tak, aby wypełnić lukę w istniejących usługach, które nie mogą lub nie będą dostarczane przez sektor publiczny i prywatny;
  • Przedsiębiorstwa społeczne mogą dotrzeć do osób wykluczonych społecznie, zapewniając wolontariat, szkolenia i możliwości zatrudnienia;
  • Przedsiębiorstwa społeczne są zwykle tworzone w celu zatrzymania i reinwestowania zysków w lokalną gospodarkę.

“Przedsiębiorczość społeczna sygnalizuje konieczność napędzania zmian społecznych i to właśnie ta potencjalna korzyść, z jej trwałą, transformacyjną korzyścią dla społeczeństwa, odróżnia tę dziedzinę i jej praktyków” [2].

 


[1] S. Bacq and F. Janssen (2011) The multiple faces of social entrepreneurship: A review of definitional issues based on geographical and thematic criteria. Entrepreneurship & Regional Development, 23, June 2011, pp. 373–403.
[1] Roger L. Martin & Sally Osberg (2007) Social Entrepreneurship: The Case for Definition. https://ssir.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for_definition

 

 

Bezpieczeństwo cyfrowe

Według OECD zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego mogą wpływać na osiągnięcie celów gospodarczych i społecznych, a zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem cyfrowym może mieć wpływ na wiele innych interesariuszy, niż zwykle się uważa. [1] Dlatego tak ważne jest zrozumienie, czym jest bezpieczeństwo cyfrowe i jak chronić się przed zagrożeniami.

Cyber-bezpieczeństwo jest definiowane jako strategia, polityka i standardy dotyczące bezpieczeństwa i operacji w cyberprzestrzeni, w których systemy informacji i komunikacji oraz zawarte w nich informacje są chronione przed uszkodzeniem, nieuprawnionym użyciem lub modyfikacją czy wykorzystaniem. Termin “cyber-przestrzeń” obejmuje nie tylko technologie informacyjne (IT), ale także szersze grupy infrastruktur informatycznych, Internetu, sieci telekomunikacyjnych, systemów komputerowych, wbudowanych procesorów i kontrolerów oraz Internetu rzeczy. [2][2]

Dzięki przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej, następującą infografikę można uznać za wskazówkę, które elementy należy uwzględnić przy zarządzaniu całą organizacją w kontekście bezpieczeństwa cyfrowego:

Rysunek 1: Ochrona strategii cyfrowej w ewoluującym cyber-środowisku [3]