O NAS

O NAS

Cel:

  • Pomóc przedsiębiorcom korzystać z technologii ICT w swoich internetowych firmach, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa cyfrowego (rozwiązania techniczne w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w zależności od poziomu cyfryzacji – chmura lub fizyczne serwery, itp., wymagania prawne i dotyczące zarządzania, których należy przestrzegać w tym zakresie).
  • Aby zapewnić potencjalnym młodym przedsiębiorcom i młodym przedsiębiorcom możliwości wzbogacenia swojej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego oraz zdobycia umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej, korzystając ze specjalnie opracowanego podręcznika, korzystania z dostosowanego do ich potrzeb mentoringu, wymiany dobrych praktyk i przekazywania sobie wzajemnie wiedzy, za pośrednictwem zaawansowanej platformy online.
  • Promowanie przedsiębiorczości społecznej i innowacji społecznych, gdy to tylko możliwe, nawet we wczesnym stadium rozwoju biznesu.

 

Jak?

Zapewniając wiedzę i praktyczne wskazówki, a także wsparcie mentorskie ze strony pracowników młodzieżowych. Wszystkie powyższe głównie w środowisku cyfrowym.

Grupy docelowe:

  • Potencjalni młodzi przedsiębiorcy – studenci.
  • Młodzi przedsiębiorcy – już zatrudnieni / przedsiębiorcy.
  • Pracownicy młodzieżowi w organizacjach partnerskich i nie tylko: przygotowano szkolenie w wyżej wymienionych podgrupach, wsparcie mentorskie, itp.