DZIAŁANIA PROJEKTOWE

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

W ramach tego projektu powstanie wiele rezultatów głównych i dodatkowych:

  • E-podręcznik DiFens, który w innowacyjny sposób przedstawi aspekty bezpieczeństwa cyfrowego, dotyczące kwestii prawnych, cyber-bezpieczeństwa, oceny ryzyka bezpieczeństwa cyfrowego i cyfryzacji biznesu. E-podręcznik będzie oferował unikalną kombinację wiedzy, ponieważ przykładamy w nim dużą wagę do wdrażania strategii bezpieczeństwa cyfrowego na poziomie codziennych operacji. Zapewni praktyczne porady i wskazówki dotyczące najlepszego oszacowania ryzyka dla firmy na dowolnym etapie jej rozwoju. W e-podręczniku poświęcamy szczególną uwagę koncepcji przedsiębiorczości społecznej, aby zainspirować młodych przedsiębiorców do podejmowania działań na rzecz przedsiębiorczości społecznej, a nawet do cyfryzacji tych działań. E-podręcznik będzie dotyczył innowatorów społecznych w Internecie, ponieważ oni również są narażeni na istniejące zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego. W e-podręczniku będzie specjalna sekcja poświęcona bezpieczeństwu cyfrowemu dla innowatorów społecznych.
  • Mentoring online na temat przedsiębiorczości cyfrowej zostanie zapewniony 15 potencjalnym młodym przedsiębiorcom i 15 młodym przedsiębiorcom, z każdego z krajów partnerskich, w ich ojczystym języku (łącznie 150 osób).
  • Wielojęzyczna platforma internetowa DiFens (5 wersji językowych PL, BG, SI, EL i EN): wyjątkowa platforma oferująca e-podręcznik bezpieczeństwa cyfrowego. Platforma umożliwi młodym ludziom wypowiadanie się na temat ich potrzeb i obaw związanych z bezpieczeństwem cyfrowym. Pracownicy młodzieżowi będą korzystać z platformy DiFens w celu dotarcia do grup docelowych i będą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności mentorskie, zdobywając doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego. Platforma dostarczy wszystkich niezbędnych informacji i programów nauczania, z poszanowaniem zasady Open Educational Resources. Zapewni także łatwą komunikację za pomocą zaawansowanego narzędzia online, aby zwiększyć wzajemne relacje między rówieśnikami oraz służyć jako pośrednik w łączeniu młodych przedsiębiorców z mentorami, już kompetentnymi w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego i przedsiębiorczości społecznej. Wybrani uczestnicy będą mieli pełny otwarty dostęp do rejestracji i korzystania z platformy. E-Podręcznik będzie otwartym zasobem edukacyjnym, dostępnym dla wszystkich użytkowników platformy. Oprócz zapewnienia samej platformy, ułatwienia mentoringu, wzajemnego uczenia się, nawiązywania kontaktów i bezpośredniej komunikacji z młodymi przedsiębiorcami, strona internetowa DiFens zapewni ogólne informacje na temat misji projektu i poczynionych postępów.
  • 6-dniowe wspólne szkolenie kadry zostanie zorganizowane w celu przygotowania 10 pracowników młodzieżowych.
  • Promocja platformy internetowej wśród społeczności młodzieży i pracowników młodzieżowych, w 5 krajach partnerskich oraz w całej Europie.
  • Prezentacje podczas wydarzeń: każdy z partnerów zorganizuje prezentacje na odpowiednich wydarzeniach z zakresu przedsiębiorczości, innowacji społecznych i mentoringu, w szczególności gdy platforma będzie już gotowa.
  • Wydarzenia DiFens Info Days oraz Wydarzenia upowszechniające Rezultaty Pracy Intelektualnej będą organizowane w Sofii, w Bułgarii i w Kielcach, w celu promowania głównego rezultatu projektu opracowanego w trakcie jego trwania. Tam zostanie zaprezentowany też e-podręcznik DiFens.
  • Konferencja DiFens zostanie także zorganizowana w ramach projektu. Będzie to międzynarodowa konferencja w Nikozji na Cyprze, mająca na celu rozpowszechnianie nie tylko platformy DiFens i e-podręcznika DiFens, ale także ogólnych osiągnięć podczas wdrażania projektu, osiągniętych dzięki ścisłej współpracy między pracownikami młodzieżowymi z jednej strony oraz potencjalni młodymi przedsiębiorcami i młodymi przedsiębiorcami z drugiej strony. Uczestnicy będą mieli okazję przedyskutować bezpośrednie wyniki projektu i długofalowy wpływ, a także nawiązać kontakty do przyszłych wspólnych inicjatyw.