Σχετικά

Σχετικά

Στόχος:

  • Να βοηθήσει τους νέους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες πληροφορικής για τις διαδικτυακές τους επιχειρήσεις, σε συμμόρφωση με την ανάγκη για Ψηφιακή Ασφάλεια (τεχνικές λύσεις για διαδικτυακή ασφάλεια με βάση το επίπεδο της ψηφιοποίησης – νεφελώδεις ή φυσικοί servers κτλ -, νομικές και διαχειριστικές απαιτήσεις που πρέπει να παρατηρηθούν).
  • Να προσφέρει ευκαιρίες για πιθανούς μελλοντικούς νεαρούς επιχειρηματίες και υφιστάμενους νεαρούς επιχειρηματίες ώστε να εμπλουτίσουν την εξειδίκευση τους σε θέματα Ψηφιακής Ασφάλειας και να κερδίσουν επιπρόσθετα προσόντα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, να κερδίσουν από το ειδικά κατασκευασμένο διαδικτυακό εγχειρίδιο, να επωφεληθούν από την ειδικά διαμορφωμένη για τις ανάγκες τους καθοδήγηση, να ανταλλάξουν πρακτικές και να μεταφέρουν τεχνογνωσία ο ένας στον άλλος μέσα από την online πλατφόρμα.
  • Να προωθήσει την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία ως υλοποιήσιμη ακόμα και στα πρώιμα στάδια της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

 

Πώς;

Με το να παρέχει εκπαιδευτικές και πρακτικές οδηγίες, καθώς και καθοδηγητική υποστήριξη. Όλα αυτά κυρίως εδραιωμένα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Στοχευμένες ομάδες:

  • Πιθανοί νεαροί νέοι επιχειρηματίες – μαθητές.
  • Νεαροί νέοι επιχειρηματίες – ήδη εργοδοτημένοι / νέοι επιχειρηματίες.
  • Εργαζόμενοι για την νεολαία σε εταιρικούς οργανισμούς και γενικά: παροχή εκπαίδευσης στις πιο πάνω ομάδες, καθοδήγησης κτλ.