Περιεχόμενο

Περιεχόμενο

 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Η Κοινωνικής Επιχειρηματικότητα είναι μια έννοια, που ταχέως κερδίζει έδαφος: ο συνδιασμός της ανάλυσης ενός κοινωνικού προβλήματος μαζί με την γενναιότητα των νέων επιχειρηματιών. Όπως σημειώνουν οι Martin και Osberg (2007), είναι πάντοτε σημαντικό να έχεις στον νου σου ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα γεννήθηκε μέσα από αυτόν τον συνδιασμό:

  • Η ικανότητα να ψάχνεις και να αρπάζεις ευκαιρίες στην αγορά ή στην κοινωνία.
  • Αυτοπεποίθηση και ενέργεια για να δημιουργήσεις κάτι νέο για τον κόσμο.
  • Το κίνητρο βρίσκεται σε ένα διαδεδομένο όραμα.
  • Δημιουργώντας αξία σε μεγάλη κλίματα, μεταμορφώνοντας το όφελος για ένα συγκεκριμένου τομέα της κοινωνίας ή στην κοινωνία ως σύνολο.

Επομένως ένας κοινωνικός επιχειρηματίας περιγράφετε και καθορίζετε ως οραματιστής, ικανός να αναγνωρίσει και να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες, να βρει και να υιοθετήσει τις απαραίτητες πηγές και να βρει καινοτόμες λύσεις στα κοινωνικά προβλήματα της κοινωνίας που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από τις τοπικές αρχές. [1]

Οι κοινωνικές εταιρείες διαφέρουν από τις παραδοσιακές σε πολυάριθμους τρόπους που είναι οφέλιμη προς την κοινωνία:

  • Οι κοινωνικές εταιρείες είναι πιο πιθανό να καινοτομήσουν και να πειραματιστούν από ότι τα παραδοσιακά μοντέλα επιχειρήσεων, επειδή συνήθως είναι σχεδιασμένες για να συμπληρώσουν ένα κενό υπάρχουν υπηρεσιών το οποίο δεν μπορεί ή δεν πρόκειται να συμπληρωθεί από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
  • Οι κοινωνικές εταιρείες μπορούν να προσεγγίσουν κοινωνικά απομακρυσμένους ανθρώπους προσφέροντας ευκαιρίες εθελοντισμού, εκπαίδευσης και εργοδότησης.
  • Οι κοινωνικές εταιρείες συνήθως είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να διατηρούν και να επανεπενδύουν τα κέρδη πίσω στην τοπική οικονομία.

“Η κοινωνική επιχειρηματικότητα δείχνει την επιτακτική ανάγκη για αλλαγή στην κοινωνία, και είναι αυτό το δυνητικό κέρδος, με το διατηρούμενο μεταμορφωμένο όφελος προς την κοινωνία, που χωρίζει τον τομέα και τους ασκούντες μακριά.” [2]

[1] S. Bacq and F. Janssen (2011) The multiple faces of social entrepreneurship: A review of definitional issues based on geographical and thematic criteria. Entrepreneurship & Regional Development, 23, June 2011, pp. 373–403.

[2] Roger L. Martin & Sally Osberg (2007) Social Entrepreneurship: The Case for Definition. https://ssir.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for_definition

 

Ψηφιακή Ασφάλεια

Σύμφωνα με τον OECD, τα ρίσκα ψηφιακής ασφάλειας μπορούν να επηρεάσουν τα επιτέυγματα των οικονομικών και κοινωνικών στόχων και η διαχείριση του ρίσκου της ψηφιακής μπορεί να επηρεάσει πολλά ακόμα ενδιαφερόμενα μέρη από ότι συνήθως.[1] Γιαυτό και είναι τόσο σημαντικό να κατανοήσουμε τι είναι ψηφιακή ασφάλεια και πως να προστατευτούμε από τα ρίσκα που θέτει.

Η κυβερνοασφάλεια καθορίζεται ως η στρατηγική, οι πολιτικές και τα πρότυπα όσο αφορά την ασφάλεια και τις λειτουργίες στον κυβερνοχώρο δια των οποίων οι πληροφορίες και τα συστήματα επικοινωνίας που περιέχονται προστατεύονται και αμύνονται έναντι σε βλάβες, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τροποποίηση ή εκμετάλλευση. Ο όρος “κυβερνοχώρος” εμπεριέχει όχι μόνο τεχνολογίες πληροφορικής αλλά την ευρύτερη ομάδα υποδομών πληροφορικής, το διαδίκτυο, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, συστήματα υπολογιστών, ενσωματωμένους επεξεργαστες και διαχειριστές και το Internet of Things.[2]

Με την νεοφυές επιχειρηματικότητα και κοινωνική επιχειρηματικότητα, τα πιο κάτω στατιστικά μπορούν να θεωρηθούν ως ένας οδηγός ως προς το ποιά στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν γίνεται διαχείριση ολόκληρου του οργανισμού όσον αφορά την ψηφιακή ασφάλεια:

Γράφημα 1: Προστατεύοντας μια ψηφιακή στρατηγική σε ένα εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον.[3]