Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Πολλά κύρια και παράπλευρα αποτελέσματα θα παραχθούν από αυτό το έργο:

  • Το διαδικτυακό εγχειρίδιο του έργου DiFens θα παρουσιάζει με ένα καινοτόμο τρόπο τις πτυχές της Ψηφιακής Ασφάλειας όσο αφορά νομικά θέματα, θέματα κυβερνο-ασφάλειας, αξιολόγηση ρίσκου ψηφιακής ασφάλειας και ψηφιοποίησης της επιχείρησης. Θα προσφέρει ένα μοναδικό συνδιασμό τεχνογνωσίας μιας που θα υπογραμμίζει την σημαντικότητα της υλοποίησης στρατηγικής για ψηφιακή ασφάλεια σε επίπεδο καθημερινών λειτουργιών. Θα δίνει πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση στο πως να αξιολογούμε καλύτερα το ρίσκο για τις επιχειρήσεις σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης. Επίσης θα αφιερώσει ειδική προσοχή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, για να εμπνεύσει νεαρούς νέους επιχειρηματίες να τολμήσουν να επενδύσουν σε δραστηριότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να ψηφιοποιήσουν αυτές τις ενέργειες. Το διαδικτυακό εγχειρίδιο θα απευθύνεται στους κοινωνικούς καινοτόμους διαδικτυακά, μιας που είναι υπερβολικά εκτεθιμένοι στους υφιστάμενους κινδύνουν διαδικτυακής ασφάλειας. Θα υπάρχει ένα ειδικά αφιερωμένο κομμάτι στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την ψηφιακή ασφάλεια για κοινωνικούς καινοτόμους.
  • Διαδικτυακή καθοδήγηση στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα σε 15 πιθανούς νεαρούς νέους επιχειρηματίες και 15 νέους επιχειρηματίες σε κάθε μια από τις χώρες των εταίρων στην γλώσσα τους (150 σε σύνολο).
  • Η διαδικτυακή πολύγλωσση πλατφόρμα του έργου DiFens (5 διαφορετικές γλώσσες PI, BG, SI, EL και EN): μια μοναδική πλατφόρμα που προσφέρει ένα διαδικτυακό εγχειρίδιο σχετικά με την Ψηφιακή Ασφάλεια. Η πλατφόρμα θα δίνει την ευκαιρία σε νεαρούς να μιλήσουν για τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους όσο αφορά την Ψηφιακή Ασφάλεια. Οι εργαζόμενοι για την νεολαία θα χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα του DiFens για να προσεγγίσουν τις στοχευμένες ομάδες και θα ενισχύσουν την γνώση τους και τις ικανότητες τους για καθοδήγηση καθώς θα αποκτήσουν περισσότερη τεχνογνωσία στον τομέα της Ψηφιακής Ασφάλειας. Θα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και πρόγραμμα, σεβόμενη με τις αρχές του Open Educational Resources. Επίσης θα παρέχει εύκολη επικοινωνία και εξειδικευμένα διαδικτυακά εργαλεία για να ενισχύσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατόμων, και για να λειτουργεί ως μεσολαβητής ώστε να συνδέει νεαρούς νέους επιχειρηματίες με καθοδηγητές, ήδη ικανούς στον τομέα της Ψηφιακής Ασφάλειας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα έχουν πλήρη πρόσβαση για να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα. Το διαδικτυακό εγχειρίδιο θα είναι μια πηγή ανοικτής εκπαίδευσης, προσβάσιμη για όλες τους χρήστες της πλατφόρμας. Επιπρόσθετα από την πλατφόρμα, από την καθοδήγηση, από την δικτύωση και την απευθείας επικοινωνία με νεαρούς επιχειρηματίες, η ιστοσελίδα του έργου DiFens θα παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με την αποστολή του έργου και την πρόοδο που σημειώνει.
  • Το 6ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα διοργανωθεί για να προετοιμάσει 10 εργαζομένους για την νεολαία για εκπαίδευση.
  • Προώθηση της διαδικτυακής πλατφόρμας στην νεολαία στις 5 χώρες των εταίρων και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
  • Παρουσιάσεις κατά την διάρκεια εκδηλώσεων: κάθε εταίρος θα κάνει παρουσιάσεις σε σχετικά συνέδρια στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής καινοτομίας, της καθοδήγησης και ειδικά όταν η διαδικτυακή πλατφόρμα θα είναι έτοιμη.
  • Ημερίδες του έργου DiFens θα οργανωθούν στην Βουλγαρία και στην Πολωνία ώστε να προωθήσουν το κυρίως προιόν που θα παραχθεί κατά την διάρκεια του project. Εκεί θα παρουσιαστεί το διαδικτυακό εγχειρίδιο του έργου DiFens.
  • Το συνέδριο του έργου DiFens, θα διεξαχθεί στην Λευκωσία, στην Κύπρο, έχωντας ως σκοπό την διάδοση όχι μόνο της διαδικτυακής πλατφόρμας και του διαδικτυακού εγχειριδίου, αλλά και των συνολικών αποτελεσμάτων που θα αποκτηθούν κατά την διάρκεια του έργου, μέσω της στενής συνεργασίας των εργαζομένων για την νεολαία στην μια μεριά και των πιθανών νέων επιχειρηματιών στην άλλη μεριά. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τα άμεσα αποτελέσματα του έργου καθώς και τις μακροπρόσθεσμες επιδράσεις τους, καθώς και να δικτυωθούν για πιθανές μελλοντικές πρωτοβουλίες.