Ψηφιακή Ασφάλεια για Νεούς Επιχειρηματίες

Βοήθεια σε επιχειρηματιες για αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικών, προσφορά ευκαιριών για νεαρούς επιχειρηματίες και προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Μάθετε περισσότερα

Αποστολή

Να βοηθήσει τους νέους επιχειρηματίες ώστε να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες πληροφορικής για τις διαδικτυακές τους επιχειρήσεις , σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για Ψηφιακή Ασφάλεια (τεχνικές λύσεις για διαδικτυακή ασφάλεια με βάση το επίπεδο της ψηφιοποίησης – νεφελώδεις ή φυσικοί servers κτλ -, νομικές και διαχειριστικές απαιτήσεις που πρέπει να παρατηρηθούν).

Αποστολή
Στόχοι

Στόχοι

Να προσφέρει ευκαιρίες για πιθανούς μελλοντικούς νεαρούς επιχειρηματίες και υφιστάμενους νεαρούς επιχειρηματίες ώστε να εμπλουτίσουν την εξειδίκευση τους σε θέματα Ψηφιακής Ασφάλειας και να κερδίσουν επιπρόσθετα προσόντα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, να κερδίσουν από το ειδικά κατασκευασμένο διαδικτυακό εγχειρίδιο, να επωφεληθούν από την ειδικά διαμορφωμένη για τις ανάγκες τους καθοδήγηση, να ανταλλάξουν πρακτικές και να μεταφέρουν τεχνογνωσία ο ένας στον άλλος μέσα από την online πλατφόρμα. Προωθεί την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία ως υλοποιήσιμη ακόμα και στα πρώιμα στάδια της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Δραστηριότητες

Πολλά αποτελέσματα θα παραχθούν από αυτό το έργο: ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια, μια online πολύγλωσση πλατφόρμα, online καθοδήγηση για νεαρούς επιχειρηματίες, και προώθηση της πλατφόρμας. Στο τέλος κάθε μέλος της ομάδας θα τελέσει παρουσιάσεις σε σχετικά forums στον τομέα της επιχειρηματικότητας της κοινωνικής καινοτομίας και της καθοδήγησης. Επίσης ως μέρος των δραστηριοτήτων του έργου, θα διοργανωθούν συγκεκριμένες εκδηλώσεις: μια 6ήμερη εκπαιδευτική εκδήλωση, ενημερωτικές ημερίδες και το συνέδριο του DiFens.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δραστηριότητες

Πρόοδος

Εδώ θα καταγράφετε η πρόοδος του έργου: τρέχουσες δραστηριότητες, νέα, διάδοση και πολλά άλλα για το DiFens.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ
Ψηφιακή Ασφάλεια

Ψηφιακή Ασφάλεια

Ένα από τα κυριότερα αποτελέσματα, το διαδικτυακό εγχειρίδιο θα παρουσιάσει με ένα καινοτόμο τρόπο τις πτυχές της Ψηφιακής Ασφάλειας, όσο αφορά νομικά θέμα, θέματα κυβερνοασφάλειας, αξιολόγησης ρίσκου ψηφιακής ασφάλειας και επιχειρηματικής ψηφιοποίησης. Το διαδικτυακό εγχειρίδιο θα προσφέρει ένα μοναδικό συνδιασμό τεχνογνωσίας μιας που θα υπογραμμίζει την σημαντικότητα της υλοποίησης στραηγικής για την ψηφιακή ασφάλεια σε επίπεδο καθημερινών λειτουργιών, και θα δίνει πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση στο πως να αξιολογείται το ρίσκο για την επιχειρήση τους σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάπτυξης.

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Το διαδικτυακό εγχειρίδιο θα αφιερώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα για να εμπνεύσει τους νεαρούς νέους επιχειρηματίες να τολμήσουν να εμπακούν σε δραστηριότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ακόμη να ψηφιοποιήσουν αυτές τους τις ενέργειες. Θα απευθύνεται σε κοινωνικούς καινοτόμους που βρίσκονται διαδικτυακά μιας που είναι υπερβολικά εκτεθιμένοι στους υφιστάμενους διαδικτυακούς κινδύνους ασφαλείας. Θα υπάρχει ένα ειδικά αφιερωμένο κεφάλαιο στην ψηφιακή ασφάλεια για κοινωνικούς καινοτόμους.

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Εταίροι