Дигитална сигурност за млади предприемачи

Помага на предприемачите да използват информационните и комуникационни технологии, предоставя възможности на млади предприемачи и популяризира социалното предприемачество

НАУЧЕТЕ ОЩЕ

Мисия

Да помогне на предприемачите да въведат новите технологии в бизнеса си, отговаряйки на изискванията за дигитална сигурност (технически решения за киберсигурност, в зависимост от нивото на дигитализация – облачни или физически сървъри и т.н.; правни и управленски условия, които трябва да се съблюдават в това отношение).

Мисия
Цели

Цели

Чрез изготвения DiFens Наръчник да предостави възможности на потенциални и осъществени млади предприемачи да обогатят своя опит в дигиталната сигурност и да се сдобият с умения, свързани със социалното предприемачество; Да създаде необходимите възможности за младите предприемачи и потенциални като им предостави услуги като менторство, обмяна на добри практики и ноу-хау чрез специално разработена за тази цел платформа; Да популяризира социалното предприемачество и социалните иновации като очертае възможностите им за осъществяване дори в ранните стадии на бизнес развитие.

Проектни дейности

Този проект ще предостави следните резултати, реализирайки следните дейности: Наръчник за дигитална сигурност, Многоезична онлайн платформа, Онлайн менторство за млади предприемачи и популяризиране на самата онлайн платформата. В края на проекта, всеки партньор ще представи проекта и постигнатите резултати на подходящи събития с фокус върху предприемачество, социални иновации и менторство. Като част от проекта ще бъдат организирани и някои събития като шест дневно обучение на младежки работници, DiFens информационни дни и DiFens конференция.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ
Проектни дейности

Напредък по проекта

Напредъкът по осъществяването на проектните дейности ще бъде докладван тук: дейности, новини и още полезна информация за DiFens.

РАЗГЛЕДАЙ НАПРЕДЪКА
Дигитална сигурност

Дигитална сигурност

Един от основните продукти на проекта – Наръчникът на DiFens, ще предостави по иновативен начин многото лица на дигиталната сигурност – правни аспекти, киберсигурност, оценка на риска и бизнес дигитализация. Наръчникът ще предложи уникална комбинация от информация и познания, тъй като ще подчертае важността от изготвяне и прилагане на стратегия за дигитална сигурност в оперативните дейности, а и ще дава практически съвети и насоки за това как най-добре да се оценят рисковете в една организация във всички стадии на нейното развитие.

Социално предприемачество

Наръчникът на DiFens ще обърне специално внимание на концепцията за социално предприемачество, за да вдъхнови млади предприемачи да опитат да интегрират дейности, характерни за социалното предприемачество и дори ще даде предложение как те могат да бъдат дигитализирани. Съдържанието на Наръчника ще се съсредоточи и върху социалните иновации, случващи се онлайн, тъй като те също са изложени на риск от онлайн заплахи. Така, в Наръчника ще бъде обособена отделна секция, посветена на дигитална сигурност за социални иноватори.

Социално предприемачество

Партньори