ЗА НАС

ЗА НАС

Цели:

  • Да помогне на предприемачите да въведат новите технологии в бизнеса си, отговаряйки на изискванията за дигитална сигурност (технически решения за киберсигурност, в зависимост от нивото на дигитализация – облачни или физически сървъри и т.н.; правни и управленски условия, които трябва да се съблюдават в това отношение).
  • Чрез изготвения DiFens Наръчник да предостави възможности на потенциални и осъществени млади предприемачи да обогатят своя опит в дигиталната сигурност и да се сдобият с умения, свързани със социалното предприемачество; Да създаде необходимите възможности за младите предприемачи и потенциални като им предостави услуги като менторство, обмяна на добри практики и ноу-хау чрез специално разработена за тази цел платформа.
  • Да популяризира социалното предприемачество и социалните иновации като очертае възможностите им за осъществяване дори в ранните стадии на бизнес развитие.

 

Как?

Чрез предоставяне на образователни и практически насоки, както и менторска подкрепа от младежки работници – всичко това, достъпно в една специално разработена за тази цел дигитална среда.

Целеви групи:

  • Потенциални млади предприемачи – ученици и студенти;
  • Млади предприемачи;
  • Младежки работници в партньорските организации и като цяло, които ще обучават и менторстват на потенциалните млади предприемачи и вече развиващите се млади предприемачи.